VERTROUWELIJKHEID

O2feel verbindt zich ertoe om de vertrouwelijke informatie van de Klanten enkel te gebruiken in het kader van de exploitatie van zijn Website.

Voor de goede afhandeling van de bestelling, zullen de persoonlijke gegevens die werden verzameld elektronisch worden verwerkt. De Klant erkent dat hij hier kennis van heeft genomen.

Bijgevolg kunnen de persoonsgegevens van de Klant worden gedeeld met de technische dienstverleners van O2feel.

Daarenboven kan O2feel technische hulpmiddelen inschakelen om niet-persoonlijke gegevens van de internetgebruikers te verzamelen die zijn bedoeld om de functionaliteiten van de website te verbeteren, bijvoorbeeld door het aantal bezoekers op bepaalde pagina’s te traceren.

Overeenkomstig de Franse wet van 6 januari 1978 die werd gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004, beschikt de Klant over een recht op toegang tot en rectificatie van zijn persoonsgegevens die worden opgenomen in de databases van O2feel. Elke aanvraag moet worden ingediend via e-mail op het adres: bonjour@O2feel.com of via post op het volgende adres: O2feel 137 allée de l’écopark 59118 Wambrechies, FRANKRIJK.

Deze elektronische verwerking werd gedeclareerd bij de Franse Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL of Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden) die ontvangstbewijs nr. 1837803v0 heeft afgeleverd.